Det sker lige nu i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn:

Ansøgning til Vordingborg Kommune om støtte til effektbelysning på Møn-broen.

LKO har sammen med Møn NU ansøgt om støtte til belysning af stålbuen på broen.

Se ansøgningen HER =>

 

Badehus på Kalvehave havn.

LKO har ansøgt LUP-puljen om støtte til at opføre et badehus på Kalvehave havn for Havbadeforeningen. Det har vi nu fået pengene til. Badehuset skal være åbent for alle og søges placeret på den lille bro i den vestligste ende af havnen. Der er indsendt ansøgning om dispensation fra lokalplanens byggefelter og der er lige nu en nabohøring i gang med frist for bemærkninger den 30. juni.

Se nabohøring HER =>

 

Ny beplantning og oprydning på Kalvehave havn.

Den gamle beplantning langs Kalvehave Havnevej ud for LokalBrugsen og fiskernes skurby er fjernet og der er plantet nye træer på strækningen - Bornholsk Røn, som er karakteristisk for området. Det er tanken, at trærækken forlænges i de kommende år i overensstemmelse med lokalplanens intentioner, efterhånden som der afsætte kommunale midler til det.

Ud over renoveringen af beplantningen er der - i samarbejde med fiskerne - en omfattende oprydning i gang i skurbyen og på stejlepladsen ved havnekontoret.

 

Legeplads på havnen.

Der har været forhandlinger med kommunen om etablering af en tidssvarende, permanent legeplads på havnen. Vi havde en naiv forestilling om at der i første omgang kunne etableres en primitiv legeplads med overskydende materialer fra fiskernes oprydning, specielt med anvendelse af bundgarnspæle, som ikke bruges mere. Det har dog dels vist sig at fiskerne bruger alle de bundgarnspæle, som ligger på havnen og desuden stilles der meget strenge krav til kvalitet og sikkerhed på en kommunal legeplads.

Der er dog enighed om, at en ny legeplads skal placeres og udformes således, at den kan bruges hele året af områdets beboere som lege- og samlingssted. Der arbejdes videre med en placering ved parkeringspladsen og vi vil i samarbejde med kommunen arbejde videre med projektering og fondsansøgninger.

Se skitse til placering HER =>

 

Borgerinddragelse i havnebestyrelsen.

Som opfølgning på dialogmødet i februar er der sendt en anmodning til havnechefen om at vedtægterne ændres, så LKO kan deltage i havnebestyrelsen.

Se brevet HER =>

 

 

Vi vender forfriskede tilbage efter sommerferien.

GOD SOMMER til jer Alle

På bestyrelsens vegne

Thomas Finke

 

22. juni 2017