Lokalrådet for Kalvehave og omegn

Kommunal arbejdsgruppe for udviklingen af Kalvehave Havn

Kommunal arbejdsgruppe vedrørende udviklingen af Kalvehave havn

 

Gruppen blev nedsat den 18. Januar 2017 på et møde med deltagelse af formanden for Kalvehave Havnebestyrelse, formanden for LKO og repræsentanter fra Foreningen Den Gule Stald - Strandparksgruppen. Fra kommunens side deltog Direktøren for Børn og Kultur, Kultur- og fritidschefen, Direktøren for Udvikling-Miljø-Teknik, Havnechefen samt chefen for Afdelingen for Vej, Park og Havneservice.

 

Repræsentanterne fra Kalvehave (Jørgen Rasmussen, havnebestyrelsen - Thomas Finke, LKO - Carsten Nøhr og Finn Dan Jensen, FDGS/Strandparksprojektet) laver en styregruppe med chef for Vej, Park og Havneservice Helene Vinther Seidler som kommunens repræsentant. Der laves samtidig en kommunal rådgivningsgruppe med Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik Jan Michelsen og Direktør for Børn og Kultur Lisbeth Vangsbjerg Mogensen som de faste repræsentanter mens andre relevante personer hentes ind i takt med, at projekterne skrider frem.

 

Det blev på mødet aftalt, at man i første omgang koncentrerer sig om følgende:

1.Oprydning og efterfølgende beplantning af træer på havneområdet samt evt. en legeplads

2.Undersøgelse af om nogle af de kommende anlægsarbejder/uddybningsarbejder kan levere sand til projekt strandparken og hvad det vil koste

3.Undersøgelse af hvad det koste at få forlængrt høfdrn ved færgelejet, så opfyldt sand ikke forsvinder igen

4.Hjælp til forlængelse af tilladelse fra Kystdirektoratet

 

På lidt længere sigt arbejdes der på at få lavet en helhedsplan for havneområdet, som kan danne grundlag for en handlingsplan og prioritering af de enkelte delprojekter.

 

Kommunens folk lovede at bistå med manpower på de fire punkter samt bistå med mindre midler til f.eks. træer, oprydning. Når der ligger noget klart, som man i Kalvehave gerne vil søge nogle af fondene, vil kommunens fundraiser bistå med at få identificeret de relevante fonde.

 

Som et første resultat af samarbejdet kan man allerede nu se, at den gamle, misligholdte beplantning langs Havnevej er fjernet og der vil blive etableret ny beplantning i løbet af marts-april i år.

 

Kommunale medarbejdere undersøger også om der kan etableres et beskæftigelsesprojekt til etablering af en legeplads.

 

Desuden arbejdes der på snarest at få forlænget høfden ved færgelejet, således at der efterfølgende kan lægges sand ind i takt med at der er overskudssand til rådighed fra diverse anlægsarbejder i kommunen.