Lokalrådet for Kalvehave og omegn

Og her kommer så kommunens tilbagemelding på vores oplæg på dialogmødet,

se nedenstående skema.

 

Den positive del er tilbagemeldingen om at man anbefaler oprettelse af en projektgruppe omkring havnens udvikling med kommunal deltagelse efter Mernprojektets model. LKO bør medvirke til at få en sådan projektgruppe op at stå.

 

LKO’s ønske om at få løftet problematikken omkring ejerskabet af Den Gule Stald op i økonomiudvalget er ikke imødekommet.